Менеджер з продажів корпоративного бізнесу

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Функціональні обов'язки:

 1. Виконання планових завдань по залученню нових корпоративних клієнтів , підтримка відносин з існуючими корпоративними клієнтами, збільшення обсягів продажу кредитних продуктів, документарних операцій, факторингових операцій, лізингових операцій, операцій торгового фінансування, конверсійних операцій, депозитів, зарплатних проектів, залучення на розрахунково-касове обслуговування, інших продуктів корпоративним клієнтам.
 2. Отримання від корпоративних клієнтів пакету документів для розгляду можливостей фінансування потреб розвитку їх бізнесу, рефінансування кредитної заборгованості, проведення лонгації, реструктуризації з метою зменшення суми простроченої або проблемної заборгованості існуючих позичальників визначених сегментів по раніше виданим кредитам, розгляду інших запитів корпоративних клієнтів та інших вимог Банку для збільшення обсягів продажу кредитних продуктів, документарних операцій, факторингових операцій, лізингових операцій, операцій торгового фінансування, конверсійних операцій, депозитів, зарплатних проектів, залучення на розрахунково-касове обслуговування, операцій з цінними паперами, інших продуктів для корпоративних клієнтів визначених сегментів та покращення якості кредитного портфелю.
 3. Підготовка кредитних заявок корпоративних клієнтів для розгляду Кредитним комітетом Банку.
 4. Узгодження кредитних заявок корпоративних клієнтів для фінансування бізнес-потреб, проведення реструктуризації, тощо, корпоративних клієнтів визначених сегментів з відповідними структурними підрозділами апарату дирекції - Управлінням продажів, супроводження та документування проектів корпоративного бізнесу, управлінням ризик-менеджменту, службою внутрішньобанківської безпеки та Юридичним управлінням Департаменту правового забезпечення та комплаєнсу.
 5. Захист на кредитному комітеті Банку кредитних заявок корпоративних клієнтів , інформування корпоративних клієнтів про прийняте рішення.
 6. Складання кредитних договорів,забезпечення, факторингу, гарантій, векселів, за кредитними проектами корпоративних клієнтів на підставі типових форм договорів та відповідно до умов, визначених кредитним комітетом Банку та забезпечення підписання цих договорів уповноваженими особами Дирекції та безпосередньо клієнтом.За необхідності організація процесу погодження змін до типових форм кредитних договорів корпоративних клієнтів з Юридичним управлінням Департаменту правового забезпечення та комплаєсну , менеджерами та іншими структурними підрозділами Банку відповідно до нормативних документів Банку.
 7. Формування кредитної справи та її передача до підрозділу адміністрування кредитних операцій відповідно до порядку роботи при кредитуванні корпоративних клієнтів, ведення кредитної справи у разі змін умов кредитування та забезпечення наданих кредитів клієнту.
 8. Контроль за повнотою формування та веденням кредитних справ корпоративних клієнтів, забезпечення документальної наповненості кредитних справ корпоративних клієнтів згідно з умовами кредитних договорів та нормативних вимог Банку.
 9. Надання необхідної інформації іншим структурним підрозділам Банку, Дирекції в межах компетенції Управління для належного виконання спільних завдань та проектів щодо залучення та підтримки відносин з корпоративними клієнтами.
 10. Виконання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, Статуту АТ «Райффайзен банк Аваль», Колективного договору, нормативних документів Банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів, розпоряджень Банку/Дирекції.

Вимоги:

 • Вища освіта
 • Досвід роботи у банківській сфері від 3 років

Мінімум знань та умінь:

 • Знання банківських продуктів та процесів
 • Практичні навички продажу банківських продуктів
 • Вміння проводити на високому рівні переговори з діючими та потенційними клієнтами для з'ясування їх бізнес-потреб, постійно підтримувати відносини з клієнтами
 • Вміння аналізувати основну фінансову звітність підприємств
 • Знання регіональний банківський ринок, потенційних клієнтів, рівень розвитку основних галузей економіки регіону
 • Вміння розставляти пріоритети та концентрувати свою увагу на головному.

Вакансия опубликована 9 октября 2018 в Черкассах

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику